Studie bevestigt: Kinderen die billenkoek kregen, hebben later meer kans om gewelddadig te zijn.

Elk jaar wordt de discussie over het fysiek disciplineren van kinderen een beetje meer verhit. Er zijn ouders die vasthouden aan de “oude methodes” en hun kinderen nog billenkoek geven. Sommigen denken dat als ze dat niet doen dat ze de weg zo plaveien voor volwassenen met een gebrek aan respect.

Uiteraard gelooft de overgrote meerderheid vandaag dat het pedagogisch slaan van kinderen de dingen alleen maar erger maakt en in de toekomst tot psychologische schade kan leiden.

Die vraag maakte het voorwerp uit van een studie van de University of Texas Medical Branch en dat leverde interessante resultaten op …

Het onderzoek had betrekking op een pool van 800 volwassenen, en toonde aan dat de meeste mensen die partnergeweld vertoonden vroeger door hun ouders geslagen werden.

Jeff Temple, het hoofd van het onderzoek en professor psychiater, vertelde aan CNN: “Ongeacht of iemand vroeger al of niet kindermishandeling ervoer, was het geven van billenkoek een voorspellende indicatie voor partnergeweld.”

De studie concludeerde dat het slaan van je kinderen het idee vormt dat fysiek geweld een aanvaardbare oplossing is om een conflict op te lossen – iets waar je later in je leven instinctief zal naar grijpen.

“Wanneer ouders proberen om hun kinderen zich beter te doen gedragen door hen te slaan, zegt die ouder eigenlijk dat het slaan van mensen die kleiner en zwakker zijn een aanvaardbare manier is om mensen te laten doen wat je van hen verlangt”, schreef Dr. Denise Cummins voor Psychology Today.

“Waarom zou die ouder dan verbaasd zijn wanneer hun kinderen kleinere kinderen op school slaan of later hun vrouw slaan?”

Meer nog, de studie concludeerde ook dat kinderen die billenkoek kregen, later een grotere kans hebben om zowel fysieke als emotionele problemen te ontwikkelen.

Misschien dat deze studies niet alle ouders zal overtuigen, maar het is voldoende stof tot nadenken.

Wat is jouw mening over dit standpunt? Moet een zogenaamde pedagogische “tik” of billenkoek nog kunnen in deze tijd, of vind je dit compleet not done?
Laat van je horen in de reacties en DEEL dit bericht met je vrienden.

Bron en afbeeldingen: CNN